Hôm nay:

Thời gian học Tâm lý học ứng dụng trong trường học (lớp TL373.2_LT, Giảng viên TS Lê Thị Thủy)

11-05-2019 08:00 Lượt xem:

Ngày 13/5/2019 Giảng viên Lê Thị Thủy có lịch đi công tác nên Lớp Tâm lý học ứng dụng trong trường học (lớp TL373.2_LT, Giảng viên TS Lê Thị Thủy) học từ ngày 15/5/2019.

Trân trọng thông báo