THÔNG BÁO Về việc tiếp tục triển khai công tác đào tạo trực tuyến

05-03-2021 09:00 Lượt xem: 1,844

Học viện Quản lý giáo dục đã nghiêm túc triển khai về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, Học viện đã cho phép sinh viên nghỉ Tết sớm và sau đó tổ chức học tập trực tuyến từ ngày 22/02/2021.

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 và Thông báo số 14/TB-BCĐ ngày 01/3/2021 của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội; Ban Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục quyết định Sinh viên tiếp tục học tập trực tuyến đến hết ngày 15/03/2021 theo thời khóa biểu, cụ thể:

- Sinh viên khóa 12,13 tiếp tục học trực tuyến hết tuần học thứ 3 và thứ 4 (từ 08/3 đến 15/3) học kỳ 2 năm học 2020-2021.

- Sinh viên khóa 14 tiếp tục học trực tuyến hết tuần thứ 6 giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021. Để đảm bảo hoàn thành chương trình đối với một số lớp tín chỉ giai đoạn 2 học kỳ 1; Học viện bố trí tuần học bổ sung (từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021). Sau khi trở lại học tập tại Học viện, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ thông báo lịch thi cụ thể sau. Thời gian bắt đầu học kỳ 2 năm học 2020-2021 dự kiến từ ngày 15/3/2021.

Căn cứ tình hình thực tế, Học viện Quản lý giáo dục sẽ thông báo kế hoạch trở lại học tập trực tiếp tại Học viện sau.

Đề nghị các đơn vị, giảng viên và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để kịp thời giải quyết.

Trân trọng thông báo.