THÔNG BÁO: BỆNH VIỆN K TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019 (DỰ KIẾN VÀO THÁNG 1/2020)

08-11-2019 00:00 Lượt xem: 2,970

THÔNG BÁO: BỆNH VIỆN K TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019 (DỰ KIẾN VÀO THÁNG 1/2020) VÀ DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM/SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TUYỂN DỤNG BỔ SUNG CỦA BỆNH VIỆN K NĂM 2019

Có vị trí tuyển dụng tốt nghiệp Đại học (trong bảng điểm có môn Tâm lý)

Chi tiết xem tại: Thông báo thi tuyển viên chức 2019 Bệnh viện K

MẤU PHIỂU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Chi tiết xem tại: PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Chi tiết xem tại: HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN