Thông báo cách thức nộp bài tiểu luận kết thúc học phần học kỳ tự nguyện năm học 2020-2021

06-09-2021 08:00 Lượt xem: 870

Do tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, để tạo điều kiện cho sinh viên ở xa và hạn chế việc tối đa việc tiếp xúc với sinh viên, nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục trân trọng thông báo:

 Đối với những học phần thuộc học kỳ tự nguyện, có  hình thức đánh giá cuối kỳ bằng Tiểu luận, đề nghị sinh viên nộp bài qua Microsoft Teams (nhóm lớp học phần mà mình tham gia học)

Thời gian nhận bài tiểu luận trên Microsoft Teams: Đến 17h00 ngày 12/09/2021. Sau thời trên, hệ thống thu bài trên Microsoft Teams sẽ tự động khóa, sinh viên không thể nộp bài thi được nữa.

Lưu ý: Đối với bài tiểu luận của mỗi học phần, sinh viên nộp 2 file 01 file định dạng .doc hoặc .docx  và 01 file định dạng .pdf (2 file này phải có CÙNG 01 NỘI DUNG)

Cách thức xuất file từ định dạng .doc (hoặc .docx) sang định dạng .pdf và cách thức nộp bài trên Teams sinh viên xem trong link này: https://drive.google.com/file/d/1ut48M2sZ3o3q2ZFrKmfPzEW9c0YRPLtp/view?usp=sharing

SĐT hỗ trợ sinh viên trong quá trình nộp bài: 0976176200

Trân trọng thông báo!