Thông báo cập nhật Thời khóa biểu và tài khoản truy cập phần mềm quản lý đào tạo dành cho sinh viên khóa 14

30-10-2020 00:00 Lượt xem: 5,166

CHÚ Ý: - Các em sinh viên chú ý xem lại thời khóa biểu (CÓ THAY ĐỔI)

1. Tài khoản truy cập hệ thống

- Danh sách sinh viên khóa 14 tải về tại link cuối bài viết

- Tài khoản truy cập mặc định của hệ thống như sau:

+ Tên đăng nhập là Mã số sinh viên

+ Mật khẩu là Mã số sinh viên (sau khi đăng nhập lần đầu sinh viên phải thay đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cá nhân, tránh để người khác biết mật khẩu của mình)

Ví dụ:

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai

Mã sinh viên: 2073104030089

Tài khoản truy cập

Tên đăng nhập: 2073104030089

Mật khẩu: 2073104030089

 2. Thời khóa biểu.

- Hiện tại hệ thống đã cập nhật thời khóa biểu vào tài khoản của các em, các em đăng nhập bằng tài khoản của mình để xem lịch học cụ thể.

 

Link xem danh sách sinh viên: https://drive.google.com/file/d/17-BgnEEpcaEFAjReYayhJTNHkdhXGPxJ/view?usp=sharing