Hôm nay:

Thông báo cho phép nghỉ học trên lớp đối với sinh viên Đại học chính quy

22-10-2020 10:00 Lượt xem: 534

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2020-2021, Học viện Quản lý giáo dục thông báo cho phép nghỉ học trên lớp đối với sinh viên Đại học chính quy, cụ thể như sau:

  1. Đối với toàn bộ sinh viên Đại học chính quy
  • Thời gian nghỉ học: Từ ngày 24/10/2020 đến hết ngày 25/10/2020.
  • Lý do: Học viện tổ chức thi đối với hệ Cao học.
  1. Đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 14
  • Thời gian nghỉ học: Thứ sáu, ngày 23/10/2020.
  • Lý do: Học viện tổ chức hoạt động dã ngoại trong Chương trình Tuần định hướng và sinh hoạt công dân năm 2020 dành cho sinh viên Đại học chính quy khóa 14.

Bắt đầu từ ngày 26/10/2020 sinh viên trở lại học tập trên lớp theo thời khóa biểu đã được thông báo.

 Nếu cần thêm thông tin, đề nghị sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (Số điện thoại: 02436648719) để được hỗ trợ.

 Trân trọng./.

File scan đính kèm: https://drive.google.com/file/d/12pU788eb-KuvsD8wboBU2kJ1kkSFStSU/view?usp=sharing