Hôm nay:

Thông báo đăng ký học học kỳ phụ năm học 2018-2019 các lớp hệ đại học chính quy

24-06-2019 00:00 Lượt xem:

Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2018 - 2019, Học viện thông báo thời gian đăng ký học, học kỳ phụ năm học 2018-2019 như sau:

- Thời gian đăng ký:

+ Đăng ký đợt 1: Từ 9h00 đến hết ngày 27/6/2019

+ Đăng ký đợt 2: Từ 9h00 đến hết ngày 29/6/2019

- Hình thức đăng ký

+ Sinh viên các lớp tín chỉ đăng ký trên cổng thông tin đào tạo đại học: http://sinhvien.naem.edu.vn

+ Sinh viên khóa 7 đã nộp đơn đăng ký tại phòng Đào tạo theo thời hạn trên nếu chưa nộp đơn đăng ký học.

Đối tượng: Sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học bù

Chú ý: Sinh viên cân nhắc khi đăng ký, nếu không có nhu cầu học sinh viên không đăng ký. Sau thời hạn đăng ký học, sinh viên không được hủy lớp học phần đã đăng ký.