Hôm nay:

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 3, năm học 2018-2019

27-05-2019 11:00 Lượt xem:
Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2018-2019 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 266/HVQLGD-ĐT ngày 16/05/2019 quy định về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp đợt 3 năm học 2018-2019.

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về yêu cầu đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 3 như sau:

– Sinh viên căn cứ các quy định về điều kiện được đi thực tập tốt nghiệp trên để đăng ký thực tập với lớp trưởng

– Sinh viên liên hệ địa điểm thực tập và làm đơn đăng ký thực tập (theo mẫu), trong đơn lưu ý đăng ký rõ phương án thực tập theo Phương án 1. (Tất cả sinh viên đăng ký thực tập đợt 3 đều đi thực tập tập trung theo phương án 1 (07 tuần))

– Sinh viên lập bảng điểm cá nhân có chữ ký kèm theo. Chú ý ghim hồ sơ đăng ký thực tập của mình theo thứ tự đơn + bảng điểm cá nhân có chữ ký trước khi nộp cho lớp trưởng

– Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên đăng ký thực tập của lớp mình (theo mẫu) chú ý tập hợp danh sách sinh viên đăng ký các phương án thực tập theo từng sheet kèm bảng điểm của từng sinh viên đăng ký; gửi về khoa (bản mềm & bản in có chữ ký của sinh viên, lớp trưởng và cố vấn học tập)

Lưu ý: Sinh viên tự liên hệ địa điểm thực tập và đăng ký với lớp trưởng. SV chỉ được đăng ký thực tập tại các trường mầm non ngoài công lập, có dấu tròn có hiệu lực về mặt pháp luật, các Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục đào tạo, không đăng ký tại các trường MN, Tiểu học, THCS, THPT, CĐ, ĐH công lập do thời gian này đang nghỉ hè. Khoa sẽ xét địa điểm thực tập sinh viên đăng ký do một số trường nghỉ hè vào đợt này. Vì vậy, sinh viên lưu ý đăng ký địa điểm thực tập vừa đảm bảo yêu cầu về nội dung thực tập, vừa phù hợp với thời gian thực tập trong hè. 

- Sinh viên đăng ký thực tập đợt này không được đăng ký học kỳ phụ năm học 2018 - 2019

- Sinh viên có thể nhận giấy giới thiệu tại văn phòng khoa vào thứ 4, ngày 29/05/2019

Chi tiết thông báo sinh viên xem tại đây:

http://daotao.naem.edu.vn/thong-bao-to-chuc-thuc-tap-tot-nghiep-dot-3-n1039103530.html

Các mẫu hồ sơ đăng ký thực tập sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1LLv7In46wEZ6YLy3k1SL0iWSC7hq_RcI?usp=sharing

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký Thực tập tốt nghiệp đợt 3 cả bản in và bản mềm về khoatrước 11h00, thứ 4 ngày 03/06/2019. Bản mềm lớp trưởng gửi theo địa chỉ: khoaquanly.naem@gmail.com

Trân trọng thông báo!