THÔNG BÁO Đăng ký xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học (Đợt 2 năm 2022)

15-06-2022 00:00 Lượt xem: 4,189

Học viện Quản lý giáo dục thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 đối với sinh viên đại học như sau:

  1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng Đào tạo, (Phòng 106A1, cô Từ Thị Hồng Vân).

2. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

- Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo đang theo học;

- Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng – An ninh và hoàn thành các học phần Giáo dục thể chất.

- Hoàn thành nghĩa vụ học phí, lệ phí theo quy định (sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được xét tốt nghiệp).

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; Đảm bảo chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định số 176/QĐ-HVQLGD ngày 27/3/2018 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc Ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.

3. Hồ sơ xét tốt nghiệp:

Sinh viên tải theo mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/1RAM-MHc7rbjUT-OumHAxUnSx0L1X2GpY?usp=sharing

- 01 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ) dán tại trang bìa hồ sơ xét tốt nghiệp (có mẫu kèm theo);

- Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu kèm theo);

- Phiếu thông tin tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu kèm theo).

- Bản sao công chứng chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh: 01 bản hoặc Bản gốc giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học GDQP: 01 bản.

- Giấy tờ minh chứng đạt môn Giáo dục thể chất (GDTC): Sinh viên hoàn thành chương trình GDTC tại Học viện Quản lý giáo dục không phải nộp minh chứng này; sinh viên hoàn thành chương trình GDTC tại các đơn vị khác nộp một trong các giấy tờ sau:

+ Bản sao chứng chỉ môn GDTC: 01 bản;

+ Bản gốc giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình GDTC: 01 bản.

- Giấy tờ minh chứng đạt chuẩn trình độ tiếng Anh: Sinh viên nộp một trong các loại giấy tờ sau tương ứng với điều kiện đảm bảo chuẩn đầu ra Ngoại ngữ.

+ Bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: 01 bản

+ Bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1 được cấp bởi các cơ sở giáo dục được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ B1 tiếng Anh: 01 bản

+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học Tiếng Anh hoặc bằng tốt nghiệp đại học các ngôn ngữ: Pháp, Trung, Nga, Nhật: 01 bản

+ Bản sao công chứng Chứng nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức: 01 bản.

- Bản sao công chứng chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản: 01 bản (Sinh viên ngành Công nghệ thông tin không cần nộp minh chứng này).

- Các Quyết định tạm dừng học, trở lại học tập (nếu có): 01 bản photocopy.

Lưu ý:

- Sinh viên cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tốt nghiệp theo thứ tự trên; Hồ sơ của từng sinh viên được đựng trong túi Clear Bag khổ A4. Để tránh khai báo nhầm thông tin đề nghị trực tiếp sinh viên khai báo hồ sơ và nộp tại Phòng Đào tạo (không nộp thay); Phòng Đào tạo chỉ nhận hồ sơ của sinh viên đầy đủ các giấy tờ quy định;