Hôm nay:

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ THI, PHÒNG THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH SINH VIÊN ĐH NGÀY 14/9/2019

13-09-2019 10:00 Lượt xem:
Sinh viên xem lịch thi phòng thi chính thức tại link đính kèm thông báo này.

Lịch thi:

https://drive.google.com/file/d/1g3AlLb-TzfjSB0MVhrVyT8LClYruO7KJ/view?usp=sharing

Danh sách thi kỹ năng nghe- đọc - viết:

https://drive.google.com/file/d/1rsvNfM5G7q1z9b2aFKmVi7uJii7iYRRZ/view?usp=sharing

Danh sách thi nói:

https://drive.google.com/file/d/10qRig9Pj_FRchOB2uZRUetB9bky5wNei/view?usp=sharing

Danh sách thi được dán tại tầng 4 nhà B2

401: phòng thi số 1

402: phòng thi số 2 

403 phòng thi số 3

404 phòng thi số 4.