Hôm nay:

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ THI, PHÒNG THI TIẾNG ANH B1 ĐỢT 3 NGÀY 03/11/2018

29-10-2018 00:00 Lượt xem:

 

Sinh viên đăng ký dự thi tiếng Anh B1 đợt 3 năm 2018 xem danh sách thi, số phòng thi tại link đính kèm thông báo này ( địa điểm phòng thi bố trí tại Khu giảng đường B2, phòng thi cụ thể sẽ thông báo sau). Sinh viên tự kiểm tra lại các thông tin cá nhân, nếu có gì chưa chính xác đề nghị sinh viên viết đơn nêu rõ để chỉnh sửa. Đơn chỉnh sửa thông tin cá nhân gửi về Phòng Đào tạo cho cô Lương Bạch Vân trước 5h chiều ngày thứ năm 01/11/2018.

https://drive.google.com/file/d/1JDhmjg7HJJ0nnHewijDuxZGmiHNguVqG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jImIuFiXXmy13qnpQ7V5fZjN1oYQzA6r/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1C8UDW0-FKI7QMtX9s0hSHnAYSJmo9rIG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16vEVG1FsjsfdhtR7go3tVXLPcQap-2oC/view?usp=sharing