Thông báo danh sách học phần dự kiến tổ chức trong Học kỳ 1, năm học 2022-2023

26-07-2022 09:00 Lượt xem: 5,129

Học viện Quản lý giáo dục thông báo Danh sách học phần theo đúng tiến độ dự kiến tổ chức trong Học kỳ 1, năm học 2022-2023.

Chi tiết tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17TyYofjQqHbaPGpXStS1yOrp0ye0AnMR/edit?usp=sharing&ouid=111003296980686998760&rtpof=true&sd=true

Lưu ý: Đối với những học phần sinh viên cuối khóa nộp đơn đề nghị mở lớp bổ sung, Học viện sẽ xem xét và mở đăng ký học (nếu được phê duyệt) tại Cổng thông tin Đào tạo vào thời điểm đăng ký học Học kỳ 1, năm học 2022-2023.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trong giờ hành chính: ThS. Phạm Lan Phương (Phòng Đào tạo - SĐT 02436648719).

Trân trọng./.