Hôm nay:

Thông báo danh sách phòng thi kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đại học tương đương cấp độ B1 kỳ thi ngày 14/6/2020

28-05-2020 08:00 Lượt xem: 554
Thông báo danh sách phòng thi kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đại học tương đương cấp độ B1 kỳ thi ngày 14/6/2020

Sinh viên xem danh sách phòng thi tại link đính kèm thông báo này, khi đi thi mang theo chứng minh thư/ thẻ căn cước hoặc thẻ sinh viên để đối chiếu. Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo sau, các em chú ý theo dõi thông báo trên website và fanpage Phòng Đào tạo.

 Danh sách phòng thi kỹ năng Nghe- Đọc -Viết: https://drive.google.com/file/d/1UXp6ENENOIlsf_4MkUoKWGMQxdTz5X0B/view?usp=sharing

  Danh sách phòng thi kỹ năng Nói: https://drive.google.com/file/d/1UTO1HTsoP5qrN1jfGbgc0yXPqm9uQIEh/view?usp=sharing