THÔNG BÁO Danh sách sinh viên đủ điều kiện và cấp bằng tốt nghiệp ĐHCQ Đợt 2 Năm 2022

27-07-2022 00:00 Lượt xem: 2,227

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện và cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2022.

*Lưu ý:

- Sinh viên hoàn thiện học phí muộn nhất trước ngày 2/8/2022. Sinh viên nợ học phí sẽ không được công nhận tốt nghiệp theo quy định.

- Sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ không có tên trong danh sách thông báo.

- Sinh viên có nguyện vọng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong thời gian chờ cấp bằng, đề nghị sinh viên liên hệ phòng Đào tạo (Cô Từ Thị Hồng Vân).

Mọi thắc mắc, chỉnh sửa thông tin đề nghi sinh viên liên hệ phòng Đào tạo muộn nhất ngày 2/8/2022

Link danh sách: https://drive.google.com/file/d/1hGJBvE821KMq3WNs5x7IgwNs36GO7Lp5/view?usp=sharing