Hôm nay:

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1 CHÂU ÂU ĐỢT 3 NĂM 2018

13-12-2018 00:00 Lượt xem:

Sinh viên xem danh sách những sinh viên được công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận trình độ Tiếng Anh B1 Châu Âu đợt 3 năm 2018 tại link đính kèm thông báo này. Sinh viên kiểm tra kĩ lại thông tin cá nhân nếu còn gì chưa chính xác, viết đơn báo lại Phòng đào tạo cho cô Bạch Vân, thời hạn cuối là hết 5h ngày thứ hai 17/12/2018. Sinh viên chịu mọi trách nhiệm cho thông tin cá nhân sau khi chứng nhận được in.

Link đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1KbcjmWLl5iIRRZN3qmDRqXw-29VWfeVv/view?usp=sharing