Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra tương đương trình độ B1 Đợt 2 năm 2020

11-12-2020 00:00 Lượt xem: 901

Sinh viên xem và kiểm tra thông tin Danh sách đăng ký dự thi tiếng anh tương đương trình độ B1.

https://drive.google.com/file/d/1JM5SO5pvFbrMX7GnraTuIOyfMykJbdKL/view?usp=sharing

Mọi thắc mắc chỉnh sửa sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo - Thầy Phạm Giang Nam.