Thông báo địa điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021

26-11-2020 10:00 Lượt xem: 602

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên các khóa 11, 12, 13 địa điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021

Sinh viên xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1QP6mK_Pd-HvkrICX6NBbHfvHhms1UscM/view?usp=sharing

Trân trọng!