Hôm nay:

Thông báo địa điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020

26-06-2020 00:00 Lượt xem: 4,142

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới các em sinh viên địa điểm thi học phần lần 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Đề nghị sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút. Khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân.

Sinh viên xem địa điểm thi tại đây: https://drive.google.com/file/d/1LcLmc4TbI4TKzJecS80hv_SQXEOQBJGt/view?usp=sharing