Hôm nay:

Thông báo địa điểm thi lần 2 học kỳ 2 và lần 1 học kỳ tự nguyện năm học 2019-2020

24-08-2020 00:00 Lượt xem: 1,174

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên địa điểm thi kỳ thi lần 2 học kỳ 2 và lần 1 học kỳ tự nguyện năm học 2019-2020.

Sinh viên xem lịch thi tại đây : https://drive.google.com/file/d/15yDmPZbEcu8xZUxAT79kVDLKm7y8Kczo/view?usp=sharing

Sinh viên lưu ý: có mặt trước giờ thi 20 phút. Khi đi thi mang theo: Căn cước công dân, biên lai nộp tiền thi lại. SINH VIÊN PHẢI ĐEO KHẨU TRANG KHI TỚI PHÒNG THI