Hôm nay:

THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM THI LẦN 2 KÌ II NĂM HỌC 2018 -2019

07-08-2019 09:00 Lượt xem:

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo tới các em sinh viên:

- Các em có mặt trước giờ thi 15 phút tại phòng thi 103 và 104 B1 

 - Khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư để vào thi.

Trân trọng.