Hôm nay:

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TIẾNG ANH B1 ĐỢT 3 NĂM 2018

21-11-2018 00:00 Lượt xem:

Sinh viên xem thông báo Điểm thi tại link này:

https://drive.google.com/file/d/1phQF0RRR8xFVtPOx9Z5J0jzGgtWP2lCj/view?usp=sharing

Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên viết đơn xem lại bài thi ghi đầy đủ thông tin họ tên số báo danh phần thi muốn xem lại ( Lưu ý: Không xem lại kết quả thi phần thi vấn đáp) gửi về Phòng Đào tạo cho cô Lương Bạch Vân. Thời gian nhận đơn đến hết ngày 

26/11/2018.