THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HỌC PHÍ KỲ TỰ NGUYỆN NĂM HỌC 2020-2021

30-06-2021 00:00 Lượt xem: 423

Phòng Đào tạo thông báo :

1. Đối với những học phần đã tổ chức lớp, đề nghị sinh viên hoàn thiện học phí (Phòng Đào tạo không duyệt đơn xin hủy/ rút học phần đối với các học phần này).

Sinh viên kiểm tra danh sách tại link: https://drive.google.com/file/d/19mvTetvNxZvctT4kGVb73DTEJLStt00x/view?usp=sharing

2. Đối với những học phần có số lượng sinh viên đăng ký dưới 10, do sinh viên đăng ký học nhưng không nộp học phí đầy đủ, Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch – Tài Chính đã thống kê số liệu và điều chỉnh mức học phí của các học phần.

Cụ thể, mức học phí mới và số tiền phải bổ sung sinh viên xem tại link : https://drive.google.com/file/d/1LyOpQJ0sy6fWfGfiUMOOug7IeKUa-6zw/view?usp=sharing

Sinh viên có thể lựa chọn tiếp tục học hoặc không tiếp tục học theo Hướng dẫn tại zoom học phần trên Microsoft teams trước ngày 02/7/2021.

Hết thời hạn trên sinh viên không phản hồi, Phòng Đào tạo sẽ hủy học phần.

Thời hạn đóng học phí từ ngày 05/7/2021 - 09/7/2021.

Trân trọng./.