Thông báo điều chỉnh lịch học lớp Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server (CN123.1_LT)

24-08-2022 09:00 Lượt xem: 414

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch học lớp tín chỉ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server như sau:

- Mã lớp tín chỉ: CN123.1_LT

- Lịch học điều chỉnh: Chuyển từ Thứ 6 (tiết 1-4) sang Chủ nhật (tiết 1-4)

- Địa điểm: PM402 B2

- Thời gian bắt đầu điều chỉnh: Từ ngày 24/8/2022.

Sinh viên kiểm tra lại thông tin lớp học tại Cổng thông tin đào tạo. Nếu có thắc mắc về lịch học, sinh viên liên hệ ThS. Phạm Lan Phương (Phòng Đào tạo - SĐT 02436648719) trong giờ hành chính.

Trân trọng./.