Hôm nay:

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH THI 9H30 NGÀY 10/6/2019

07-06-2019 00:00 Lượt xem:
Thông báo thay đổi lịch thi 4 môn

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo:

Vì trùng lịch thi lớp Cảm tình Đảng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, phòng Đảm bảo chất lượng thông báo chuyển lịch thi 4 môn: Giáo dục học đại học, Kế toán quản trị, Hành chính văn phòng , Tiếng Anh chuyên ngành TLHGD từ 9h30 ngày 10/6/2019 sang ca thi 15h30 cùng ngày.

Địa điểm phòng thi vẫn như kế hoạch đã thông báo. 

Trân trọng.