THÔNG BÁO GIỜ THI, ĐỊA ĐIỂM THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH B1 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀY THI 09/1/2021

08-01-2021 00:00 Lượt xem: 647

Thông báo Danh sách thi, phòng thi Tiếng Anh B1.

Sinh viên có mặt tại phòng thi: + Ca Sáng: 07h00, ngày 09/01/2021

                                                 + Ca Chiều: 13h00, ngày 09/01/2021

Sinh viên xem Danh sách thi tại Link: https://drive.google.com/drive/folders/1boDtMgqzwsm6iXJs9svQihS52AC6Mqyc?usp=sharing