Thông báo hoãn thi trắc nghiệm trực tuyến

08-07-2021 10:00 Lượt xem: 471

Căn cứ vào ý kiến của một số sinh viên và xét trên một số điều kiện khác, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo hoãn thi trắc nghiệm trực tuyến học phần Mạng máy tínhAn ninh mạng cho tới khi có thông báo mới.

Trân trọng!