Hôm nay:

Thông báo học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

22-05-2020 00:00 Lượt xem: 1,072

Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-ĐT ngày 12/5/2020 về việcTổ chức các lớp HP thay thế KLTN Thông báo kết quả đăng ký học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp Đợt Học kỳ 2 năm học 2019-2020. 

1. Tính đến thời điểm ngày 22/05/2020, Phòng Đào tạo đã rà soát và cập nhật danh sách đăng ký học phần của sinh viên đối với với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp trên cổng thông tin đào tạo, đề nghị sinh viên đăng nhập vào tài khoản kiểm tra đăng ký học và thực hiện theo đúng lịch học thời khóa biểu (Thời gian học trong 06 tuần, bắt dầu từ ngày 23/5/2020 đến ngày 28/6/2020).

2. Thông báo danh sách sinh viên đã nộp đơn đăng ký học nhưng không đủ điều kiện đăng ký học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp. (Đợt Học kỳ 2, Năm học 2019-2020)

 

STT

Mã sinh viên

Họ và tên

Lớp

1

1612603098

Nguyễn Trần Mỹ Anh

TLHGD-K01B

2

1612D14037

Lê Thị Ái Linh

GDH-K10A

3

1612D14014

Bùi Thị Sâm

GDH-K10A

4

1612D52011

Trần Thị Hồng Ánh

KTGD-K10A

Mọi vấn đề thắc mắc sinh viên hệ cô Hồng Vân, phòng Đào tạo muộn nhất đến ngày 26/5/2020.