Hôm nay:

Thông báo kế hoạch giảng dạy, đăng ký môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Khóa 12 của Học viện Quản lý giáo dục (đã cập nhật danh sách đại đội)

11-12-2018 10:00 Lượt xem:

CHÚ Ý: DANH SÁCH ĐẠI ĐỘI

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019 của Học viện Quản lý giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 649/KH-QPAN ngày 10/12/2018 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh về Kế hoạch Giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh Khóa 30 dành cho sinh viên Học viện Quản lý giáo dục;

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch giảng dạy cho sinh viên khóa 12 Học viện Quản lý giáo dục như sau:

   1. Đối tượng học, đăng ký học

- Việc học các môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đợt này là bắt buộc đối với toàn thể sinh viên khóa 12, trừ các trường hợp được hoãn, miễn theo quy định (xem tại mục 5). Tất cả các sinh viên phải thực hiện học theo đúng quy định, nếu sinh viên không tham dự đợt học này, sinh viên sẽ tự chịu ảnh hướng đối với việc không thể bố trí thời gian học sau này

- Tất cả sinh viên khóa 12 (trừ sinh viên được miễn học toàn bộ chương trình và sinh viên tạm hoãn học quy định tại mục 5) phải thực hiện đăng ký trên Cổng thông tin đào tạo đại học: sinhvien.naem.edu.vn từ ngày 15/12 đến 16/12/2018.

2. Thời gian giảng dạy

   Từ Thứ Bẩy ngày 29/12/2018 đến Thứ Sáu ngày 25/01/2019.

3. Địa điểm, hình thức tổ chức

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội, sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian học tập môn học.

4. Công tác chuẩn bị của sinh viên                      

- Nắm chắc kế hoạch và danh sách bố trí lớp học do Trung tâm và Học viện Quản lý giáo dục thông báo để thực hiện, trường hợp không tham gia học được tại khóa học này phải báo cáo và được sự đồng ý của Học viện Quản lý giáo dục trước 10 ngày kể từ ngày đón sinh viên 29/12/2018.

- Nắm chắc kế hoạch, thời gian, địa điểm, lớp học GDQP&AN (đại đội), người phụ trách (Trưởng, phó khung, đại đội trưởng quản lý sinh viên), địa điểm tập trung giao nhận sinh viên đúng thời gian quy định, chấp hành nghiêm túc và nhanh chóng theo sự điều hành của cán bộ trung tâm.

- Chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân cần thiết cho sinh hoạt, học tập hàng ngày, phải mang đủ quân tư trang cá nhân, Trung tâm chỉ bảo đảm trang bị theo quy định của môn học.

- Đề nghị sinh viên và người nhà không mang theo đồ ăn (thực phẩm) vì Trung tâm không có tủ lạnh nên dễ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Không được mang theo các phương tiện đi lại như xe máy, xe đạp, hay các vật dụng cồng kềnh đến Trung tâm.

   - Không được mang đồ đun nấu (bếp ga, bếp điện, bếp từ, ấm siêu tốc... đến Trung tâm) để đảm bảo an toàn cháy nổ.

- Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên.

- Chuẩn bị kinh phí thực hiện nghĩa vụ của sinh viên theo quy định (hiện tại ở Trung tâm chưa có cây rút tiền ATM nên sinh viên phải chủ động chuẩn bị).

Sinh viên xem các khoản phải nộp tại TTGDQP-AN: Các khoản phải nộp

5. Đối tượng, thủ tục miễn học, tạm hoãn

Thực hiện theo điều 4 Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 08/9/2015; hiệu lực thi hành từ 23/10/2015, cụ thể như sau: 

5.1. Đối tượng miễn học

a) Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Sinh viên là người nước ngoài.

 

5.2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm:

   Sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

5.3. Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự

a) Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

5.4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN

a) Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

b) Sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Học viện Quản lý giáo dục sẽ xem xét tạm hoãn học môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này, hết thời gian tạm hoãn; theo đề nghị của sinh viên, Học viện giới cho sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

6. Thủ tục để thực hiện miễn, hoãn môn học GDQP-AN

Sinh viên nộp đơn xin miễn, hoãn môn học GDQP – AN và photo có công chứng giấy tờ hoặc chứng chỉ GDQPAN đã có thành 02 bản. Nộp 01 bản về Phòng đào tạo của Học viện để làm cơ sở xác định chính xác số lượng sinh viên tham gia đợt học. Nộp 01 bản về Phòng Đào tạo Trung tâm GDQP-AN để làm cơ sở xét điều kiện được miễn, hoãn môn học. Thời hạn nộp, chậm nhất 16h30 ngày 19/12/2018 phải nộp về phòng Đào tạo của Học viện Quản lý giáo dục.

7. Kế hoạch đón, trả sinh viên

7.1 Thời gian

- Thời gian đón sinh viên: từ 07h00 đến 07h15 Thứ Bẩy ngày 29/12/2018.

- Thời gian trả sinh viên: 14h00 Chủ nhật ngày 25/01/2019.

7.2 Địa điểm

- Địa điểm: Học viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

7.3. Tổ chức

- Cán bộ phụ trách (Trưởng, phó khung, đại đội trưởng quản lý sinh viên) và sinh viên có mặt tại nơi quy định trước 30 phút so với thời gian khởi hành, tập hợp theo lớp, dưới sự điều hành của cán bộ chỉ huy, từng khung lần lượt điều hành 45 sinh viên lên từng xe và cho xe xuất phát, đúng 07h15 kết thúc đón sinh viên, sinh viên đến muộn phải tự túc phương tiện đến Trung tâm tại Hòa Lạc.

- Trường hợp sinh viên không có mặt do có lý do đặc biệt, phải tự đến Trung tâm tại Hòa Lạc và phải có xác nhận của Học viện Quản lý giáo dục kèm theo để nhập học, nếu đến muộn sau 02 ngày Trung tâm không tiếp nhận sinh viên vào học.

Nhận được thông báo này sinh viên khóa 12 các lớp Đại học chính quy nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định.