Hôm nay:

Thông báo kế hoạch thi học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2018 -2019 (dự kiến)

09-05-2019 10:00 Lượt xem:
Lịch thi cập nhật vào 08/05/2019

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi các em sinh viên lịch thi cập nhật vào 08/05/2019 như sau 

https://drive.google.com/file/d/1Ir-xiIUR2rZ0eKTVajNBdqVvJGfkZ9t8/view?usp=sharing

Các em sinh viên kiểm tra kỹ các thông tin, nếu có thắc mắc tới phòng Đảm Bảo chất lượng giáo dục.

Thời hạn thắc mắc: Từ ngày 09/05/2019 đến ngày 15/5/2019

Trân trọng