Hôm nay:

Thông báo kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020 - điều chỉnh ngày 10/06/2020

10-06-2020 10:00 Lượt xem: 1,893

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên lịch thi học kỳ 1 lần 1 năm học 2019-2020 đã điều chỉnh ngày 10/06/2020.

Đề nghị sinh viên xem kỹ lịch thi. Mọi ý kiến thắc mắc về lịch thi sinh viên phản hồi tới phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục (gặp cô Ngọc).

Hạn cuối để phản hồi: thứ 2 ngày 15/06/2020.

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/file/d/1DzZ3UdT8aHV1UaAGA8Km3ZokDQ0ScGcV/view?usp=sharing