Hôm nay:

Thông báo kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 các khóa 11,12,13

10-11-2020 09:00 Lượt xem: 536

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên các khóa 11, 12, 13 kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Đề nghị các em xem kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc về trùng lịch thi, thiếu môn thi, sai hình thức thi... đề nghị các em phản hồi tại phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục muộn nhất vào 16h00 ngày 13/11/2020.

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/file/d/11ASRXX403JJjTYkzgFnejIsnVeUA3_3U/view?usp=sharing