Hôm nay:

Thông báo kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 các khóa 11,12,13 điều chỉnh ngày 16/11/2020

16-11-2020 00:00 Lượt xem: 517

Sau khi tiếp nhận ý kiến của các bạn sinh viên, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục xin gửi lại lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 đã điều chỉnh.

Các em xin kỹ lịch thi, nếu còn ý kiến thắc mắc đề nghị phản ánh về phòng Đảm bảo chất lượng  giáo dục muộn nhất vào 16h00 ngày 19/11/2020.

Đối với các bạn sinh viên khiếm thị, đề nghị thông báo các môn thi của mình về phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục. Nếu không thông báo các bạn sẽ thi viết cùng các bạn trong lớp.

Link download lịch thi: https://drive.google.com/file/d/1DvN4mOw49KqqiquvUYwPXL__FYQziBJa/view?usp=sharing

Trân trọng!