Hôm nay:

Thông báo kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 - điều chỉnh ngày 16/06/2020

16-06-2020 00:00 Lượt xem: 2,214

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên lịch thi học phần lần 1 HK2 năm học 2019-2020 sau khi đã chỉnh sửa ngày 16/06/2020.

Sinh viên xem kĩ lịch thi. Mọi phản hồi về lịch thi đề nghị sinh viên gửi gặp cô Ngọc (phòng ĐBCLGD) muộn nhất vào thứ 6 ngày 19/06/2020.

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/file/d/1SIhWKXGB8aQlPsTKKqVnL7xvG5yZnaeo/view?usp=sharing

Lịch thi GDTC https://drive.google.com/file/d/12Y5F4xfnmXo-LDjkxaEuILlM_9fNhPdm/view?usp=sharing