Hôm nay:

Thông báo kế hoạch thi lần 2 HK tự nguyện năm học

14-09-2020 08:00 Lượt xem: 119

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo kế hoạch thi lần 2 HK tự nguyện năm học 2019-2020.

Sinh viên thuộc diện thi lại đóng lệ phí thi tại phòng Kế hoạch tài chính trước ngày 17/9/2020.

Sinh viên xem lịch thi và địa điểm thi tại đây: https://drive.google.com/file/d/1KqjB64Fb1RddmWgu4RZX8-5b-oAauU6M/view?usp=sharing