Thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021 (dự kiến)

07-01-2021 00:00 Lượt xem: 557

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Sinh viên lưu ý xem kỹ lịch thi, nếu bị trùng giờ thi, thiếu môn thi đề nghị các em báo lại với phòng ĐBCLGD.

Sinh viên xem lịch thi tại đây https://drive.google.com/file/d/1I1zvGzqg-7OvlPyWA_I1w6zu9hvn9Mko/view?usp=sharing

Hạn thắc mắc cuối cùng: 15h00 Thứ 3 ngày 12/1/2021.