Hôm nay:

Thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 và thi lần 1 học kỳ tự nguyện năm học 2019-2020

30-07-2020 00:00 Lượt xem: 1,804

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục xây dựng kế hoạch thi lần 1 học kỳ tự nguyện và thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020.  Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Học viện đề nghị các sinh viên học kỳ tự nguyện và các sinh viên thuộc diện thi lần 2 của học kỳ 2 năm học 2019-2020 đã/đang đến Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi hoặc có tiếp xúc gần với người thân đã/đang đến Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ ngày 15/07/2020 đến nay báo lại với Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục bằng tin nhắn tới số điện thoại: 090.626.0178.

THỜI HẠN NHẮN TIN THÔNG BÁO: Từ nay đến hết ngày 02/08/2020

Trân trọng thông báo!