Hôm nay:

Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Anh tương đương B1 đợt tháng 08/6/2019

17-06-2019 00:00 Lượt xem: 4,891

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kết quả kỳ thi tiếng Anh tương đương B1 đợt tháng 08/6/2019:

https://drive.google.com/open?id=1TfUaxMakIN3yBjAF3kHspb8EX37YhukN