Hôm nay:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH B1 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐỢT THI NGÀY 14/6/2020

10-07-2020 00:00 Lượt xem: 2,621

Phòng Đào tạo gửi các em sinh viên thông báo kết quả thi CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH B1 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐỢT THI NGÀY 14/6/2020
1. Xem lại bài thi
- Thời gian: Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 17/07/2020
- Sinh viên nộp đơn xem lại bài thi cho ThS. Lương Bạch Vân, Phòng Đào tạo

2. Kết quả thi xem tại link: https://drive.google.com/file/d/1B2tBh4Sd7kwrVWo12DEp2RMhmEddErU4/view?usp=sharing