THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH B1 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐỢT THI NGÀY 09/01/2021

22-01-2021 00:00 Lượt xem: 2,379

Phòng Đào tạo gửi các em sinh viên thông báo kết quả thi CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH B1 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐỢT THI NGÀY 09/01/2021
1. Xem lại bài thi
- Thời gian: Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021
- Sinh viên nộp đơn (theo mẫu) xem lại bài thi cho Thầy Phạm Giang Nam, Phòng Đào tạo

Mẫu đơn xem lại bài thi:https://drive.google.com/file/d/1kKkWuJifL3tzTGCHnjfmshpXHEiw4ffu/view?usp=sharing

2. Kết quả thi xem tại link: https://drive.google.com/file/d/1kOJx-mcxab-hFXeKdLrZ8_-Fj7VC7zGk/view?usp=sharing