THÔNG BÁO Kết quả xem lại bài thi kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương trình độ B1 (Thi ngày 09/1/2021)

18-02-2021 00:00 Lượt xem: 273

Sinh viên xem Kết quả xem lại bài thi kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương trình độ B1

Link xem kết quả: https://drive.google.com/file/d/1G4qpObqMhvNfUO_GTK6m7zt9mah1WtvC/view?usp=sharing