Hôm nay:

Thông báo kết quả xem lại điểm thi học phần lần 2 HK1 năm học 2019-2020

05-03-2020 00:00 Lượt xem: 207
Kết quả xem lại bài

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo kết quả xem lại bài thi lần 2 HK1 năm học 2019-2020.

Trân trọng!

Link xem kết quả: https://drive.google.com/file/d/1AFiYL9N-fMnFqTjYmRpF07EYwo1Kl5Mn/view?usp=sharing