Thông báo kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp năm học 2020-2021

04-01-2021 00:00 Lượt xem: 839
Căn cứ đơn đăng ký thực tập tốt nghiệp của sinh viên (khóa 10 trở về trước nộp trực tiếp tại Văn phòng khoa) và Danh sách tổng hợp của các lớp khóa 11, Khoa Quản lý thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục phương án 1 và phương án 2, năm học 2020-2021 như sau:

Kết quả xét sinh viên xem tại link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1OD4vwpKMBiXemKuKFsY3m_uk1nrg2eUq?usp=sharing

Yêu cầu các sinh viên kiểm tra lại các thông tin dưới đây:

1. Thông tin cá nhân (Họ tên, mã sinh viên, ngày tháng năm sinh,...)

2. Kiểm tra lại phương án đăng ký thực tập

3. Kiểm tra lại địa điểm thực tập đã đăng ký, chưa có tên trong danh sách đã đăng ký,...

....

Mọi thắc mắc sinh viên gửi phản hồi về khoa theo địa chỉ email: khoaquanly.naem@gmail.com trước 16h, ngày 05/01/2021.

Trân trọng thông báo!