Thông báo Kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022

22-07-2022 10:00 Lượt xem: 1,603

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kết quả xét học vụ Học kỳ 1 năm học 2021- 2022

Sinh viên xem tại Danh sách theo đường link đính kè:.

- Sinh viên khóa 8: https://drive.google.com/file/d/1FXNC6tEMxP9FlXNVOTM9LOyvW-chgNfp/view?usp=sharing

- Sinh viên từ khóa 9 đến khóa 15: https://drive.google.com/file/d/1_wLjU9ILYGuPH8nuUFZS83knQ1-8BqqX/view?usp=sharing

Lưu ý:

Đối với sinh viên khóa 8 chưa hoàn thành chương trình đào tạo được phép đăng ký và hoàn thành chương trình học hết năm 2022.

Mọi thắc mắc đề nghị sinh viên phản hồi về Phòng Đào tạo trước ngày 29/7/2022.