Hôm nay:

Thông báo lịch nhận bằng tốt nghiệp sinh viên đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2019

28-11-2019 11:00 Lượt xem:

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên nhận bằng theo lịch sau:

Địa điểm: Phòng Đào tạo, Học viện quản lý giáo dục

Thời gian: Ngày 28/11.2019

- Từ 14h30 đến 15h00: Ngành Công nghệ thông tin

- Từ 15h00 đến 16h00: Ngành Giáo dục học và Tâm lý học giáo dục

- Từ 16h00 đến 16h30: Ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục

Những sinh viên không nhận bằng theo lịch trên, sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào các chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại phòng Đào tạo từ 14h00 đến 17h00.