Thông báo lịch nhận giấy chứng nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt thi ngày 04/06/2022

20-06-2022 00:00 Lượt xem: 1,443

Phòng Đào tạo thông báo lịch nhận giấy chứng nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh dành cho sinh viên đại học chính quy đợt thi ngày 04/06/2022:

- Thời gian: Thứ ba (21/06/2022) và thứ năm (23/06/2022) (Nếu sinh viên không đến nhận vào những ngày này, sinh viên sẽ nhận vào thứ 5 hàng tuần từ ngày 30/6/2022 trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Phòng Đào tạo (Thầy Phạm Giang Nam)
- Thủ tục: Sinh viên khi đến nhận xuất trình thẻ sinh viên (CCCD, GPLX hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh)