Hôm nay:

THÔNG BÁO LỊCH THI, DANH SÁCH DỰ THI, PHÒNG THI TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NIÊN CHẾ ĐỢT THI NGÀY 7- 8/ 12/2019

03-12-2019 00:00 Lượt xem:

Sinh viên xem lịch thi, danh sách phòng thi tại link đinh kèm thông báo này; phòng tại 304 nhà B2:

https://drive.google.com/file/d/1Ls_y1LbIIi-Mq6jOvYJvajqflrMqZ36q/view?usp=sharing