Hôm nay:

Thông báo lịch thi lần 1 HK1 năm học 2018-2019 - Khóa 12

14-11-2018 10:00 Lượt xem:
Lịch thi lần 1 HK1 năm học 2018-2019 - Khóa 12

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên khóa 12 lịch thi học phần lần 1 - HK 1 năm học 2018-2019.

Đề nghị các em xem kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc về lịch thi (trùng lịch thi, thiếu môn thi,...) đề nghị sinh viên phản ánh về phòng ĐBCLGD (P.109-A1, gặp cô Ngọc) để được giải quyết.

Hạn cuối để phản ánh về lịch thi: Thứ 6 ngày 23/11/2018.

Sinh viên Download lịch thi tại đây: https://drive.google.com/open?id=1m05NCpXTYVYtbdNRGglnKtlF5TigJoEl

Trân trọng!