Thông báo lịch thi lần 1 học kỳ tự nguyện và lịch thi khóa 14 đợt 2

29-01-2021 09:00 Lượt xem: 410

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên kế hoạch thi lần 1 học kỳ tự nguyện và lịch thi khóa 14 đợt 2.

Sinh viên lưu ý xem kỹ lịch thi. Mọi ý kiến thắc mắc đề nghị sinh viên phản ánh về phòng Đảm bảo chất lượng muộn nhất là vào 04/02/2021.

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/file/d/1WkIPDT8smgy-9nNV7Hao6CXogXA1uoCz/view?usp=sharing