Hôm nay:

Thông báo lịch thi và địa điểm thi lần 2 Học kỳ 1 năm học 2019-2020 (chính thức)

08-01-2020 00:00 Lượt xem:

Phòng ĐBCLGD thông báo tới sinh viên lịch thi và địa điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020

Lưu ý: khi đi thi sinh viên mang theo biên lai và thẻ sinh viên 

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/open?id=1fVLJ6Ap2BVI0ECLJbQadM41Ua8x02tEj