Thông báo lùi thời hạn tiểu luận cuối kỳ của Học kỳ tự nguyện

23-08-2021 11:00 Lượt xem: 825

Thực hiện Công điện số 19 về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid 19 của UBND thành phố Hà Nội, phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo:

1. Lùi thời hạn nhận tiểu luận cuối kỳ của Học kỳ tự nguyện năm 2021 đến 17h00 ngày 10/9/2021 (Tính theo dấu bưu điện).

2. Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục chỉ nhận tiểu luận cuối kỳ của Học kỳ tự nguyện năm 2021 qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục - Học viện Quản lý giáo dục - 31 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội. SINH VIÊN KHÔNG ĐẾN HỌC VIỆN NỘP TIỂU LUẬN TRỰC TIẾP